icbar etmek

icbar etmek
birine istemediği bir işi zorla yaptırmak, zorlamak, zorunda bırakmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • icbar — is., esk., Ar. icbār Zorlama, zorunda bırakma Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller icbar etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • icbâr — (A.) [ رﺎﺒﺝا ] zorlama. ♦ icbâr edilmek zorlanmak. ♦ icbâr etmek zorlamak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • TAZYİK — Daraltmak, sıkıştırmak. * İcbar etmek. * Sıkıntı ve ızdırab vermek. * Zorlama, baskı. * Fiz: Bir kuvvet harcayarak yapılan basma veya itme işi. Basınç. Katı cisimler, üzerine konuldukları satıhlara; sıvılar, içinde bulundukları kabın hem dibine… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TA'ZİR — Siyaset. * Tehdit etmek. * Tazim ve tathir. Temizlemek ve hürmet etmek. * Lügatta red, icbar, tahkir, te dib, hak üzere tevkif mânalarına gelen bu tabir, İslâm hukukunda: Hakkında muayyen bir şer î ceza olmayan suçlardan dolayı ulülemr (hükümdar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MU'CİZE — İnsanların, yapmasında âciz kaldıkları ve ancak Allah tarafından peygamberlere nasib olan hârika. Kerametten yüksek, fevkalâde hâdise. * Mu cize, Halik ı Kâinat tarafından peygamberlerin hakkaniyetine ait bir tasdiktir. Sahih hadislerle mu… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”