inkâr etmek

inkâr etmek
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak

Yine insanlar fenalar elinde esir olacak, çalışmanın faziletini, birçok adamlar inkâr edecek.

- Ö. Seyfettin

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • inkâr — is., Ar. inkār 1) Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma 2) Kabul etmeme, tanımama Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller inkâr etmek inkârdan gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inkâr — (A.) [ رﺎﮑﻥا ] yadsıma, reddetme. ♦ inkâr edilmek yadsınmak. ♦ inkâr etmek yadsımak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • selb etmek — 1. kapmak, çekmek, almak. 2. inkâr etmek. 3. yok etmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • perişan etmek — 1) dağıtmak, düzenini bozmak 2) acınacak duruma getirmek Sonra, fena ruhlu güzel yüzün de insanı perişan eden sihrini de inkâr etmeyeceğim. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inkârdan gelmek — inkâr etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TECAHÜD — İnkâr etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • tanmak — inkâr etmek III, 184 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • TEEBBİ — İnkâr etmek. * (Ebb. den) Bir kimseyi baba kabul etme. Baba edinme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ADEM-İ KABUL — İsbatı tasdik etmemek. Şek, hükümsüzlük. İman hükümlerini lâkaydlıkla karşılamak, nefy ve inkâr etmek, kabul etmemek, göz kapamak gibi câhilâne bir hükümsüzlük. Bir terk, bir cehl i mutlak. (Kabul etmemek başkadır. İnkâr etmek başkadır. Adem i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • yadsımak — i 1) Yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini söylemek, yaptığını saklamak, inkâr etmek Söylediklerini sonradan yadsımış, duyduğu güvensizliği ortaya koymuştur. S. İleri 2) İlgili, bağlı bulunduğu bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”