ilgi duymak

ilgi duymak
bir işe, bir olaya, bir kimseye önem vermek, yakınlık duymak

Yeni istidatlara her zaman ilgi duyan bir büyük sanatçı idi.

- C. Uçuk

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ilgi — is. 1) İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk 2) kim. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik 3) ruh b. Dikkati öncelikle belirli bir şey… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alaka duymak — ilgi duymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yakınlık duymak — birine karşı sevgi veya ilgi duymak İkisi de birbirlerine yakınlık duyuyorlardı. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • rağbet — (A.) [ ﺖﺒﻏر ] 1. istek. 2. ilgi duyma. ♦ rağbet etmek ilgi duymak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • sıcak bakmak — anlayışla karşılamak, olumlu değerlendirmek, ilgi duymak Onlardan genelleme yaparak bütün kol emekçilerine sıcak bakma eğilimini edindim. R. Erduran …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • arkasından koşmak — 1) iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak 2) birine çok ilgi duymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gönlü takılmak — 1) bir şeye karşı ilgi duymak 2) aşk ile sevmeye başlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alaka — is., Ar. ˁalāḳa 1) İlgi 2) Gönül bağı Birleşik Sözler kelalaka Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gebermek — nsz, tkz. 1) Kötü bir biçimde ölmek Kayıkla gelip kurtarmasalardı satlıcandan geberecektim. S. F. Abasıyanık 2) mec. Bir kimseye aşırı ilgi, istek ve yakınlık duymak Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller geberip gitmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”