yakınlık duymak

yakınlık duymak
birine karşı sevgi veya ilgi duymak

İkisi de birbirlerine yakınlık duyuyorlardı.

- R. H. Karay

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • yakınlık — is., ğı 1) Yakın olma durumu Ayrı ayrı anlıyorum da aralarında ne yakınlık var, çıkaramadım. M. Ş. Esendal 2) mec. Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi Birleşik Sözler yakınlık derecesi yakınlık eylemi yakınlık fiili akla yakınlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ilgi duymak — bir işe, bir olaya, bir kimseye önem vermek, yakınlık duymak Yeni istidatlara her zaman ilgi duyan bir büyük sanatçı idi. C. Uçuk …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ilgilenmek — le 1) Birine karşı yakınlık duymak veya göstermek, alakalanmak Tarlaları gezdim, okuluma gittim, çocukları tanıdım, köylülerle ilgilendim. H. E. Adıvar 2) Bir şeye karşı merak duymak Arkadaşım yeni buluşlarla ilgileniyor. 3) nsz Bir konu üzerinde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alakalanmak — le 1) İlgilenmek 2) Gönül bağlamak, yakınlık duymak 3) Bir şey çekici gelmek 4) Bir şeyden zevk almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gebermek — nsz, tkz. 1) Kötü bir biçimde ölmek Kayıkla gelip kurtarmasalardı satlıcandan geberecektim. S. F. Abasıyanık 2) mec. Bir kimseye aşırı ilgi, istek ve yakınlık duymak Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller geberip gitmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kan çekmek — 1) yüz ve huy, anne veya baba tarafının yüzüne ve huyuna benzemek 2) akrabalar birbirlerine yakınlık duymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kanı ısınmak — birine karşı yakınlık duymak Kanları çabuk ısındı birbirine. N. Cumalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ilgi — is. 1) İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk 2) kim. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik 3) ruh b. Dikkati öncelikle belirli bir şey… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”