kontrol etmek

kontrol etmek
1) denetlemek
2) yoklamak, gözden geçirmek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kontrol — is., lü, Fr. contrôle 1) Denetleme 2) Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma Duygululuk olsa olsa akılla bağdaştığı, aklın kontrolünde kaldığı ölçüde bir değer taşır. N. Cumalı 3) Yoklama, arama Gümrük kontrolü. 4) Denetçi, kontrolör… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kolaçan etmek — kontrol etmek …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • golaçan etmek — gözetlemek, kontrol etmek …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • denetlemek — kontrol etmek …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • MURAKABE — Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek. * Kendini kontrol etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek. * Hıfz etmek. * Beklemek. İntizar. * Dalarak kendinden geçmek. * Tas: Kendisini tamamen nâfile ibâdet ve itaate vermek için mâbede… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • denetleme yapmak — kontrol etmek Devlet Denetleme Kurulu ... her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapar. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TEFTİŞ — Kontrol etmek. İşlerin alâkalı vazifeliler tarafından ele alınıp iyi ve tamam yapılmasına çalışmak. * Sormak. * Ayırmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • denetlemek — i Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ölçmek — i, er 1) En, boy, hacim, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim geldiklerini belirtmek Dükkânda arşınla kumaş ölçmekle ömür çürütemeyeceğimi söyledim. N. Cumalı 2) mec. Aşırı olmamasına dikkat etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TECEYYÜR — Teftiş etmek, kontrol etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”