lüzumundan fazla

lüzumundan fazla
gerekenden çok

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ITNAB — Edb: Konuşurken, fazla tafsilât vermek. Lüzumundan fazla sözü uzatmak. (Îcazın zıddı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • iyimser — sf. Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist İstanbul a vardığımızda eş dost bizi lüzumundan fazla iyimser bulmuştu. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • lüzum — is., Ar. luzūm Gerek, gereklik, gereklilik, icap Sizden saklamaya lüzum yok, dedi. R. H. Karay Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller lüzum görmemek lüzumundan fazla …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • metanet — is., Ar. metānet Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık Kalbimde lüzumundan fazla metanet var. A. Gündüz Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller metanet göstermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • acısını çıkarmak — 1) acılığını yok etmek Soğanın acısını çıkarmak. 2) mec. uğradığı maddi veya manevi zararı karşılayacak bir iş yapmak Belki de zamanında lüzumundan fazla susmuştu da şimdi onun acısını çıkarıyordu. H. Taner 3) mec. öç almak Bana yaptıklarının… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TEŞBİH-PERESTLİK — Kelâmda lüzumundan fazla teşbihe yer vermek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İKTİSAD — Tutum, biriktirme. Her hususta itidal üzere bulunmak. Lüzumundan fazla veya noksan sarfiyattan kaçınmak. * Edb: Beyit veya kasideyi birbirine vasl ile uzatmak.(İktisad ve hıssetin çok farkı var. Tevâzu, nasıl ki ahlâk ı seyyieden olan tezellülden …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”