elde etmek

elde etmek
1) bir şeye sahip olmak

O parlak siyah gözler, onları bir daha elde edemeyecek miydi?

- H. Z. Uşaklıgil
2) bir kimseyi kendi hizmetine almak veya kendinden yana çekmek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • temin etmek — 1) korkusunu gidermek, güven vermek Dünyada ondan başka kimseyi sevmeyeceğini bana bir kere daha temin etti. R. N. Güntekin 2) sağlamak, elde etmek, tedarik etmek Halkın büyük kısmı temizlik ihtiyacını şehrin içinden akan çamur renkli bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihraz etmek (veya eylemek) — kazanmak, elde etmek, erişmek Ölenler şehitlik mertebesini ihraz eyler. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istihsal etmek — 1) elde etmek 2) üretmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hak etmek — 1) bir emek karşılığı hakkı olan şeyi elde etmek, hak kazanmak Mutlu, başarılı, kendine güvenmeyi hak etmiş birisi. T. Buğra 2) layık olduğu kötü karşılığı almak 3) bir başarı dolayısıyla ödüllendirilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kâr etmek — 1) kazanç elde etmek, yarar sağlamak 2) etki yapmak 3) iyi gelmek, etkisi iyi olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teşhis etmek (veya koymak) — 1) kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek Acaba kendiniz hakkında siz ne teşhis koymuş ve son olarak ne hüküm vermiştiniz? A. Ş. Hisar 2) elde bulunan verilere, belgelere göre bir durumun sebeplerini, niteliklerini tespit etmek 3) tıp… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • DERD-DEST — Elde. Elde etmek, yakalamak, tutmak. Ahz. * Yapılmakta ve rüyet edilmekte olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • peşinde (veya peşinden) koşmak — elde etmek için uğraşmak Diploma peşinde koşuyor …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ölümü göze almak — elde etmek istediği sonuç uğruna ölüm de dâhil her türlü tehlikeye açık olmak Kim bilir hangi aşüftenin biri idi bu, ölümü göze alarak arkasından koştuğun mahluk? R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sogmak — elde etmek, edinmek II, 15bkz: sogratmak, sogurmak, sugratmak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”