biriktirmek

biriktirmek
-i
1) Toplayıp yığmak
2) Bir şeyi ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek

Zehra aldığı bütün paraları biriktiren, iyi kalpli, sessiz bir kızdı.

- S. F. Abasıyanık
3) Öğrenme, yarar sağlama vb. sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek, koleksiyon yapmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • irkmek — biriktirmek …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • irmek — biriktirmek …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • İDDİHAR — Biriktirmek, toplamak, yığmak. * Kıtlık zamanında yüksek fiatla satmak üzere zahire toplayıp saklama …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • artırmak — i 1) Artmasını sağlamak, çoğaltmak 2) Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek 3) Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek 4) mec. Herhangi bir davranışta ileri gitmek Sen edepsizliği adamakıllı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bent — is., di, esk., Far. bend 1) Bağ, rabıt 2) Kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm 3) Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set, büğet Bentler, hakikaten Osmanlı medeniyeti eserlerinden örnek verecek heybetli tesislerden imiş. A.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • biriktirme — is. Biriktirmek işi, tasarruf …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • depolamak — i 1) Depo etmek, biriktirmek 2) bl. Bir bellek cihazına veriyi yerleştirmek veya saklamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düz tümleç — is., ci, dbl. Yalın durumda bulunan tümleç Para biriktirmek. yemek seçmek, örneklerindeki para, yemek kelimeleri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • irkmek — nsz, er, hlk. 1) Birikmek 2) Biriktirmek, toplamak 3) Tiksinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kumbara — is., Far. ḫumbere 1) Para biriktirmek için kullanılan, bozuk veya kâğıt para atılan deliği olan, metal, toprak, plastikten yapılmış küçük kap 2) tar. Humbara Birleşik Sözler kumbarahane …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”