ilgi eki

ilgi eki
is., dbl.
Bağlantı kavramı veren -ki eki, aidiyet eki

Evdeki, odadaki, onunki, dünkü, o günkü.


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ilgi — is. 1) İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk 2) kim. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik 3) ruh b. Dikkati öncelikle belirli bir şey… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aidiyet eki — is., dbl. İlgi eki …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ek — is. 1) Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça Yazının ekleri. 2) Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave Gazetenin haftalık sanat ve edebiyat eki. 3) Sonradan katılan, dikilen,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Japanese invasions of Korea (1592–1598) — Infobox Military Conflict conflict=Japanese invasions of Korea date=1592–1598 caption= The Japanese landing on Busan. place=Korean peninsula result=Korean and Chinese victory. combatant1=Korea under the Joseon Dynasty, China under the Ming… …   Wikipedia

  • Invasiones japonesas a Corea (1592-1598) — Para la leyenda de la invasión de Corea por parte de la Emperatriz Jingū, véase Emperatriz Consorte Jingū. Para la ocupación japonesa entre 1910 y 1945, véase Ocupación japonesa de Corea. Invasiones japonesas a …   Wikipedia Español

  • Turkish grammar — This article concerns the grammar of the Turkish language. A companion to this article is Turkish vocabulary. Three features that, together, distinguish Turkish from many other languages are the following: #Turkish is highly agglutinative: its… …   Wikipedia

  • Jindo Island — Jindo 진도   County   Korean transcription(s)    Hangul 진도군    Hanja 珍島郡     …   Wikipedia

  • Эк (аффикс) — У этого термина существуют и другие значения, см. ЭК. Эк (тур. ek) аффикс, один из основных морфологических терминов в турецком языке, дающий начало и термину «eklemeli diller» агглютинативные языки. Эк не может стоять в начале слова и всегда… …   Википедия

  • nispet — is., Ar. nisbet 1) Oran Zira melal devri uzadığı nispette teheyyüç kuvvetli ve devamlı oluyor. R. H. Karay 2) Bağıntı, ilgi, ilinti 3) zf. Kıskandırmak veya üzmek için Bunu bana nispet yapıyor. 4) hlk. Birini üzmek için veya inat olsun diye… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • takı — is. 1) Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü 2) Kadınların ziynet eşyası 3) dbl. Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki Türkçede i, e, de, den, in… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”