aracılığıyla

aracılığıyla
zf.
Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla

Ben bu işi Ahmet'in aracılığıyla yaptırdım.


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • havale — is., Ar. ḥavāle 1) Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme Bütün belgelerin bakanlığa havalesi gerekiyor. 2) Banka, postane vb. aracılığıyla gönderilen para Ay başında havaleyi postaneye yatırdım. 3) Postane, banka vb.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • antijen — is., biy., Fr. antigène İçerisine girdiği organizma aracılığıyla antikor oluşumunu sağlayan bakteri, virüs, parazit vb. protein yapısında madde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağırtmak — i 1) Bağırmasına yol açmak 2) Bir haberi, bir isteği, birinin aracılığıyla duyurmak Tellal bağırtmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağlamak — i, e 1) Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak Gemiyi iskeleye bağlamak. 2) Düğümlemek İpi ipe bağlamak. 3) i Yara ilaç koyup bezle sarmak Yarayı bağlamak. 4) i Denk yapmak, paket yapmak Yatakları bağlamak. Eşyayı bağlamak. 5) nsz Oluşmak,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bilişim — is. İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, informatik, enformatik Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bilvasıta — zf., esk., Ar. bi l vāsiṭa Birinin aracılığıyla, doğrudan doğruya olmayarak, dolaylı olarak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bireysel emeklilik — is., ği Bireylerin geleceklerini garanti altına almak için bankalar ve çeşitli finans kurumları aracılığıyla yaptıkları tasarruf …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bisiklet — is., Fr. bicyclette Tekerlekleri pedal aracılığıyla ayakla döndürülen binek aracı, çiftteker Bisikletini, o her tarafı pırıl pırıl nikelajlı bisikletini alıp almamayı düşündü. S. F. Abasıyanık Birleşik Sözler bisiklet yaka bisiklet yolu kondisyon …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • canlı yayın — is. Daha önceden herhangi bir gereç üzerine kaydedilmemiş olay, gösteri, toplantı ve etkinlikleri gerçekleştiği anda alıcı aracılığıyla radyo ve televizyondan aktarma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cumhuriyet — is., Ar. cumhūriyyet Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Atatürk tür. Birleşik Sözler Cumhuriyet Bayramı Türk… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”