kıymak

kıymak
-i, -ar
1) Çok ince ve küçük parçalar biçiminde doğramak

Eti kıymak.

2) -e, mec. Acımadan vermek, esirgememek, feda etmek

Beş altı kuruşa daha kıyarak sağlamca bir ip tedarik etti.

- H. R. Gürpınar
3) -e, mec. Acımayıp öldürmek

Zavallıya nasıl kıydılar?

4) -e, mec. Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek

Ne yapayım, ben de ekmek istiyorum, hayatımı kazanıyorum, bana kıymayın.

- H. E. Adıvar
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kıymak — sözden dönmek; kıymak, eğrilemesine doğramak III, 246 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • kıymak — hareket etmek, sallanmak, kımıldamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nikâh kıymak — nikâh memuru kanuna göre çiftlerin karı koca olduklarını bildirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kendine kıymak — kendini öldürmek Eğer sefirler gelip bana istifa teklif ederlerse ben de aleyhimde bulunanları mahvederim, sonra da kendime kıyarım. A. Rasim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cana kıymak — öldürmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • paraya kıymak — gereken yerde para harcamaktan kaçınmamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • canına kıymak — 1) acımadan öldürmek 2) kendini öldürmek Canına kıymasına meydan vermeden yetişmeliyiz. R. H. Karay 3) gücünden fazla iş görerek aşırı derecede kendini yormak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • içini bayıltmak (veya kıymak) — 1) tatlı, ağır gelip artık yiyememek 2) mec. çok konuşarak veya ağır davranarak birini usandırmak 3) mec. yoğun olarak hissetmek Bu bahçede insanın içini bayıltan hanımeli, gül ve salkım kokuları binbir ot kokusuna karışıyordu. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • feda etmek — kıymak, gözden çıkarmak Her şeyi feda ederek onun peşine takılmış. H. C. Yalçın …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • can — is., Far. cān 1) İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık 2) Yaşama, hayat Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım. R. N. Güntekin 3) Güç, dirilik Her şeyde… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”