âciz kalmak

âciz kalmak
çok uğraşmasına karşın bir işi yapamamak

Bu adama meramımı anlatmaktan âciz kaldım.


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • âciz — sf., Ar. ˁāciz 1) Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz İhtiyar imparatorluk, bu genç devlet karşısında âcizdi. Y. K. Beyatlı 2) Beceriksiz Ne âciz heriflermiş, iki yıl daha dayanamazlar mıydı? R. H. Karay 3) is. Alçak gönüllülük gösteren kimsenin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • güç mevkide kalmak — içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak Hemen kararını vermekten âciz olan Hasan ne kadar güç bir mevkide kalmıştı? O. C. Kaygılı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zebûn olmak — 1. alçalmak. 2. aciz kalmak. 3. güçsüz kalmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • zebun — sf., esk., Far. zebūn Güçsüz, zayıf, âciz İnsan gözünden ziyade, bu kafese konmuş vahşi, yırtıcı hayvanların, içleri hırs, haşinlik ve ürkeklikle dolu, heybetli fakat zebun gözlerine benziyordu. R. H. Karay Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İSTİNKÂF — Kabul etmemek. Çekimser kalmak.(İşte ey insan! Eğer yalnız O na abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkâf etsen, âciz mahlukata zelil bir abd olursun! S …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”