hazır olmak

hazır olmak
hazır durumda bulunmak

Gürültü etmeden hastayı masaya kaldırın, aletler hazır olunca bana haber verin.

- M. Ş. Esendal

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • hazır — sf., Ar. ḥāżir 1) Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya Ben hazırım, isterseniz gidelim. 2) Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş Yemek hazır, buyurun. 3) Belirli bir biçimde yapılmış… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dünden hazır olmak (veya razı olmak) — kendisine yapılan bir öneriyi seve seve ve hemen kabul etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • olmak — nsz, ur 1) Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu. S. F. Abasıyanık 2) Gerçekleşmek veya yapılmak 3) Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hazır bulunmak (veya olmak) — 1) (bir yerde) bir yerde var olmak, kendi bulunmak 2) (bir yerde) bir şeyi hemen yapabilecek durumda olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kul köle olmak — (birine) tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maskarası olmak — (birinin) birinin eğlencesi olmak Hazır yemeğe tamah edip insanların maskarası olmanın âlemi var mı? H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istim üstünde olmak — 1) buharla işleyen araçlar kalkmaya hazır duruma gelmek Gemi istim üstünde, kalkması yakın. Demir almak için süvari bekleniyordu. Z. Selimoğlu 2) mec. hemen gidecek durumda bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • pervane olmak — (birine) birinin yanında onun hizmetine hazır olduğunu gerekli gereksiz göstermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tetikte olmak (veya beklemek veya bulunmak veya durmak) — her an uyanık ve hazır (bulunmak) Onun sakinliği etrafta tetikte bekleyen karısına, çocuklarına da geçti. N. Cumalı Güldane tehlikeyi sezmiş gibi tetikte. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TEŞAHÜD — Hazır olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”