belirtmek

belirtmek
-i
Açıklamak, tebarüz ettirmek

Üzüntülerini, kırgınlıklarını dudak büküp susarak belirtir.

- N. Cumalı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • teberrüz ettirmek — belirtmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tebarüz ettirmek — belirtmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TASRİH — Belirtmek. Açık açık anlatmak. Zâhir ve ayân kılmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • açıklamak — i 1) Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek, afişe etmek 2) Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek Bakan, bu konuda düşüncelerini açıkladı. 3) Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • göstermek — i 1) Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek Vitrindeki oyuncağı parmağıyla gösterdi. 2) i, e Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak Size kitaplarımı göstereyim. 3) Belirtmek, anlatmak Bu söz onun iyi niyetini gösteriyor. 4) e Bir şeyin etkisi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aferin — ünl., Far. āferīn 1) Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo Aferin İsmail, söyle, daha bağırarak söyle! R. N. Güntekin 2) is., esk. Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akıllı — sf. 1) Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil 2) ünl. Karşısındakinin düşüncesizliğini belirtmek için söylenilen uyarma sözü 3) alay Düşüncesiz, aptal Akıllıya bak, bu işten kendisine bir pay çıkarmak istiyor. Birleşik Sözler akıllı uslu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağ — 1. is. 1) Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne Ayakkabının bağı çözüldü. 2) Sargı Yaramın bağını değiştireceğim. 3) Bağlam, deste, demet Beş bağ ekin,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • belgelendirmek — i Belge göstererek belirtmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beyefendi — is. Saygı belirtmek için erkek adlarının sonuna getirilen veya bu adların yerine kullanılan san Bak beyefendi seni tanımak istiyorlar. Y. Z. Ortaç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”