çıkık

çıkık
is., -ğı
1) Bir kemik veya organın yerinden çıkmış olması

Kolunda çıkık var.

2) sf. Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
3) sf. Çıkıntısı olan

Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı.

- R. N. Güntekin

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • çikik — nokta II, 107bkz: çekik …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • çıkğuk — çıkık, hal, sakat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CEBİRE — Çıkık veya kırık olan bir uzva sarılan tahtalar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • cebire — is., esk., Ar. cebīre Kırık ve çıkık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri sargıyla kaplanan levha, süyek, koaptör …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çarpılmak — nsz 1) Çarpma işine konu olmak 2) e Çarpık duruma gelmek Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı. R. N. Güntekin 3) mec. Çalınmak, soyulmak 4) mec. Aldatılmak 5) mec.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çıkıklık — is., ğı Çıkık olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dışbükey — sf., fiz., mat. Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks Dışbükey mercek. Dışbükey ayna …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dişlek — sf., ği 1) Dişleri dışarıya doğru çıkık olan (kimse) Kız, hafifçe dişlektir, gülünce belli olur. R. H. Karay 2) mec. Sözünü geçiren, istediğini yaptırabilen (kimse) Hacı Resul e gelince Çatalkaya nın ve başka köylerin en dişlek kodamanıydı.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fırlak — sf., ğı Dışarı doğru fırlamış, çıkmış, çıkık Alt dudağını bıyığının içine geçirmiş, gözleri fırlak, sanki bir timsaha bakıyordu.. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kafalı — sf. 1) Kafası olan 2) Kafası herhangi bir biçimde olan Çıkık kafalı. 3) mec. Bilgili, kavrayışlı ve anlayışlı Kafalı adam. Birleşik Sözler boş kafalı dar kafalı dibek kafalı dikkafalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”