güvence

güvence
is.
1) Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
2) Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey
3) mec. Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • güvence akçesi — is., ekon. Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para, depozit, depozito …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • güvence vermek — 1) bir anlaşmada taraflardan biriyle ilgili olarak sorumluluğu yüklenmek, inanca vermek, teminat vermek, garanti vermek 2) bir sorumluluk karşılığı olarak para vb. ortaya koymak, inanca vermek, teminat vermek, garanti vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inanca vermek — güvence vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teminat vermek — güvence vermek Senin verdiğin teminat hep boşa gitti. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • garanti vermek — güvence altına almak Bu konuda size bütün ciddiyetimle garanti verebilirim. M. Yesari …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nakdî teminat — is., ekon. 1) Borcun ödeneceğine dair, alacaklıya parayla sağlanan güvence 2) Kredi kullanılması durumunda güvence olarak gösterilen nakit değer …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • akçe — is. 1) Küçük gümüş para 2) Her tür madenî para, akça Birleşik Sözler geçer akçe geçmez akçe kalp akçe sağ akçe yedek akçe züyuf akçe …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alışveriş sigortası — is., ekon. Kredi kartı ile satın alınan eşyanın belirli bir sürede hasara uğraması veya çalınması durumunda poliçe maddelerine göre sağlanan güvence …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aval — 1. is., li, tic., Fr. aval Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence 2. sf., argo Saflığı sersemlik derecesine varan (kimse) Geçende… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • depozit — is. Güvence akçesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”