garanti vermek

garanti vermek
güvence altına almak

Bu konuda size bütün ciddiyetimle garanti verebilirim.

- M. Yesari

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • garanti — is., Fr. garantie 1) Güvence, inanca, teminat Hatice nin garantisi altında işini yürütmekten başka bir şeye bakmıyordu. T. Buğra 2) zf. Kesinlikle, kesin olarak, ne olursa olsun Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller garanti etmek garanti vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • garanti etmek — 1) (bir şeyi) o şeyle ilgili olarak güvence vermek 2) (bir şeyi) bir işin gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • güvence vermek — 1) bir anlaşmada taraflardan biriyle ilgili olarak sorumluluğu yüklenmek, inanca vermek, teminat vermek, garanti vermek 2) bir sorumluluk karşılığı olarak para vb. ortaya koymak, inanca vermek, teminat vermek, garanti vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • güvence — is. 1) Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti 2) Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey 3) mec. Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teminat — is., Ar. teˀmīnāt Garanti, güvence Ben böyle gülümseyen teminatlara hayatımda çok tesadüf ettiğim için... A. Gündüz Birleşik Sözler teminat akçesi teminat mektubu teminat senedi geçici teminat kati teminat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”