özdeyiş

özdeyiş
is.
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelamıkibar, aforizm

Kitabındaki her bölümün başına seçkin düşünürlerin ve sanatçıların konuşma sanatına ilişkin özdeyişlerini koymuş.

- H. Taner

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • aforizm — is., Fr. aphorisme Özdeyiş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aforizma — is., Fr. aphorisme Özdeyiş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dağar — is., Far. taġār 1) Ağzı yayvan, dibi dar toprak kap 2) Dağarcık Daldırın elinizi onun özdeyiş dağarına, her duruma uygun formüller bulabilirsiniz. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • deyiş — is. 1) Deme, söyleme işi Peki deyişleri de akılları yattığı için değil, korkuları ağır bastığı için oldu. T. Buğra 2) Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup 3) Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade 4) ed. Halk şiiri, halk türküsü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • felsefe — is., Ar. felsefe 1) Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur. N. Cumalı 2) Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iradımesel — is., ed., Ar. īrād + meṣel Bir düşünceyi atasözleri, özdeyiş vb. ile güçlendirme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kelamıkibar — is., esk., Ar. kelām + kibār Özdeyiş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öz — 1. is., fel. 1) Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, nefis, derun, varoluş karşıtı Özünü bir yerde bırakıp sadece kalıbını gezdirmişti. H. Taner 2) Kendine, kendi kendini anlamlarında birleşik kelimeler türeten bir söz Öz eleştiri, öz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vecize — is., Ar. vecīze Özdeyiş Daima birtakım vecizeler zikreden eniştemiz yemeğe dair de böyle şeyler söyler. A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vecîze — (A.) [ ﻩﺰﻴﺝو ] özdeyiş …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”