savsaklamak

savsaklamak
-i
Belirli bir sebebi olmaksızın bir işi isteyerek geri bırakmak, geciktirmek, umursamamak, ertelemek, sallamak, ihmal etmek

Yarın giderim, öbür gün giderim diye savsaklayıp duruyor.

- H. Taner

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • savsaklamak — oyalamak …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • işi savsaklamak — işi yavaşlatmak, gereken önemi göstermemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • buybamak — savsaklamak, yüz üstü b ırakmak III, 310bkz: burbamak, yubamak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • atlatmak — i 1) Atlama işini yaptırmak 2) Basında başka ilgililerden önce bir haberin yayımlanmasını sağlamak 3) mec. Kötü bir durumu geçiştirmek, savmak Bana sorarsanız işin en güç tarafını atlattık. T. Buğra 4) mec. Başından savmak Bu Kurul u atlatıncaya… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baştan savmacı — is. Bir işi yapmamak veya savsaklamak için bahane bulan, başından savan veya atan kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • — is. 1) Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir. S. F. Abasıyanık 2) Bir değer yaratan emek 3) Birinden istenen hizmet veya birine verilen… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sallamak — i 1) Düzenli bir biçimde ve hep aynı doğrultuda hareket ettirmek Sen yine anahtarını çıkar, salla, eğlendir. H. E. Adıvar 2) Uydurmak, kafadan atmak 3) Sarsmak 4) mec. Beklenmedik bir başarı kazanmak Seçimlerde Ankara yı salladı. 5) mec. Zor… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • savsaklama — is. Savsaklamak işi, umursamama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık Çocuğu kendi havasına bırakma öğüdü, zaten savsaklama yanlısı bazı ana babaların pek işine gelir. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • savsamak — i Savsaklamak, ihmal etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • uğunmak — nsz, hlk. 1) Büyük bir üzüntü veya acıdan kıvranmak, soluğu tıkanmak, ağlaya ağlaya bayılmak 2) İsteksiz davranmak, savsaklamak Gönülsüz yazıyorum. İstemediğim için, çevresinde dolanıp uğunuyorum. N. Meriç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”