nüfuz etmek

nüfuz etmek
1) bir şeyin içine işlemek, geçmek

Tatlı bir duman, bütün varlığını sararak en derin yerlerine kadar nüfuz ediyordu.

- P. Safa
2) inceliğine varmak, anlamak
3) etkili olmak

Ecnebiler ona değil, o ecnebilere nüfuz ediyordu.

- Y. K. Beyatlı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • nüfuz — (A.) [ ذﻮﻔﻥ ] 1. etki etme, işleme. 2. etki gücü. ♦ nüfuz etmek işlemek, etki etmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • nüfuz — is., Ar. nufūẕ 1) İçine geçme 2) mec. Söz geçirme, güçlü olma, erk Birbirlerinin servetlerini, nüfuzlarını, rütbelerini, kabiliyetlerini bilirlerdi. A. Ş. Hisar Birleşik Sözler nüfuz ticareti Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller nüfuzu altında… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • SARD — Nüfuz etmek, sözü geçer olmak. * Katıksız, saf, hâlis. * Soğuk …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • işlemek — i 1) Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek 2) nsz İnce ve süslü şeyler yapmak, nakışlamak Para için işlemediğini iddia eden bu fakir ihtiyar, şüphesiz, sanatının âşığıydı. M. Ş. Esendal 3) e İçine girmek, etkilemek, nüfuz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sinmek — nsz, e, er 1) Kendini göstermemek için büzülmek, saklanmak, pusmak Salonda bulunan yirmiyi aşkın insan ürkmüş, sinmişti. T. Buğra 2) Korku, yılgınlık vb. sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek Artık Emine nin takdirine,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HÜKM — (Hüküm) Karar. Emir. Kuvvet. Hâkimlik. Amirlik. * İrade. Kumanda. Nüfuz. * Kadılık etmek. * Tesir. Cari olmak. * Makam. * Bir dâvanın veya bir meselenin tedkik edilmesinden sonra varılan karar. * Man: Fikirler ve tasavvurlar arasındaki râbıtayı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”