adı geçmek

adı geçmek
1) anılmak, söz konusu olmak, ismi geçmek

Yukarıda adı geçen kitap.

2) adı yazılmak

O, dünya tıp tarihine adı geçmiş bir doktorumuzdu.


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • zikri geçmek — anılmak, adı geçmek Dün sizin zikriniz geçti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ismi geçmek — adından söz edilmek, bahsedilmek, adı geçmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sözü geçmek — 1) kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak Sağ olsun, tanıdıklardan hatırı sayılır, sözü geçer emekli bir millî eğitim müfettişi vardı. H. Taner 2) adı anılmak, bahsedilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ad — 1. is., ddi, Ar. ˁadd 1) Sayma 2) Sayılma Birleşik Sözler addetmek addolunmak 2. is. 1) Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır 2)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zikrolunmak — nsz, Ar. ẕikr + T. olunmak Adı geçmek, söylenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yer — is., gök b. 1) Dünya 2) Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân İzinsiz bir yere gitmek ne haddime? M. Ş. Esendal 3) Gezinilen, ayakla basılan taban Ayıp bir şey gördü mü kulaklarına kadar kızarıyor, gözünü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yedi — is. 1) Altıdan sonra gelen sayının adı 2) Bu sayıyı gösteren 7, VII rakamlarının adı 3) sf. Altıdan bir artık Yedi kalem. Birleşik Sözler yedialtmışbeşlik yedi bela yedi canlı yedi cet yedi düvel …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yüz — 1. is. 1) Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat Bir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor. S. F. Abasıyanık 2) Yüzey, satıh Suyun yüzünde. 3) Kesici araçlarda ağız Bıçağın keskin yüzü. 4) Bir kumaşın… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • New Turkish Cinema —   …   Wikipedia

  • es — is., müz. Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı Dörtlük es. Sekizlik es. Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller es geçmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”