azalmak

azalmak
taklil ve tenakis etmek, kesilmek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • azalmak — nsz 1) Az denecek bir miktara inmek 2) Eskisinden az bir duruma gelmek 3) Etkisini yitirmek, hafiflemek Sancısı azaldı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beti bereketi kalmamak (veya kaçmak) — azalmak, kıtlaşmak, çabuk tükenmek Paranın beti bereketi kalmadı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • öksümek — azalmak, tedenni etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sawrımak — azalmak, seyrekleşmek, III, 278bkz: sawramak, sewremek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • düşmek — e, er 1) Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek Havada uçan kuş vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor. R. N. Güntekin 2) den Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hafiflemek — nsz 1) Herhangi bir sebeple eski ağırlığı azalmak 2) mec. Etkisi, gücü azalmak Hastalık hafifledi. 3) mec. Bir sıkıntıdan kurtulmak, rahatlamak İkinci görevi bırakınca hafifledi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kırılmak — nsz 1) Kırma işine konu olmak, bir veya birçok parçaya ayrılmak 2) Bükülerek kat yeri oluşturmak 3) Savaş, bulaşıcı hastalık sebebiyle çok sayıda insan ölmek 4) e Birine karşı kırgın duruma gelmek, gücenmek, incinmek 5) Kırgınlık duymak Bana ne… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yatışmak — nsz 1) Hızı, etkisi azalmak, aşırılığı geçmek Vapurun gürültüsü büsbütün yatıştı. R. H. Karay 2) Coşku, sinir, korku vb.nin etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek Nasılsın yavrum, uyuduktan sonra biraz sinirlerin yatıştı mı? S. M. Alus 3) Ayaklanma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alçalmak — nsz 1) Alçak duruma gelmek, yüksekten aşağı doğru inmek 2) mec. İnsanın değeri azalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • azalma — is. Azalmak işi, eksilme, tenakus …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”